Firmamızın gelenekselleşmiş kültür ve değerlerinin 8.000 çalışanımız tarafından en iyi şekilde özümsenip sahiplenilmesini, onların mesleki ve kişisel gelişimlerinin üst düzeyde olmasını, bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun; donanımlı, verimli, müşteri ve sistem odaklı olmalarını sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan “Özdilek Akademi”, Eğitim ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü  tarafından yürütülmekte ve sürekli geliştirilmektedir.

Dinamik bir organizasyonel yapının, dinamik çalışanlarla mümkün olduğunu benimseyen firmamız, “Özdilek Akademi” ile birlikte kurum kültürümüzün bir parçası olarak geleceğin yöneticilerini kendi içinden yetiştirirken, tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini de artırmaktadır. 

Personellerimizin bilgi ve beceri düzeylerinin sürekli yükseltilmesi amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitimlerimiz süreklilik arz etmektedir. Özdilek Akademi Yayınları ile de personelimizin firma kurallarımızı ve kültürümüzü hızlı ve anlaşılır bir şekilde özümsemeleri sağlanmaktadır.